Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019

Ενεργοποίηση του άρθρου 2 παρ. 3 της Σ.Σ.Ε. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣΗμερομηνία: 17-6-2019


Προς:
Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

 


Ενεργοποίηση του άρθρου 2 παρ. 3 της Σ.Σ.Ε.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣΜε την από 20-06-2018 Ε.Σ.Σ.Ε που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2358/Β και αφορά τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β' Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (καθώς και στην αντίστοιχη Σ.Σ.Ε. για τους συναδέλφους ΙΔΑΧ). Στο άρθρο 2 παρ. 3 της Σ.Σ.Ε. αναφέρει:«Οι Περιφέρειες σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή άλλους δημόσιους φορείς και τους οικείους Συλλόγους Υπαλλήλων δημιουργούν μηχανισμό διάγνωσης και παρακολούθησης εκπαιδευτικών αναγκών και μηχανισμό παρακολούθησης της πιστοποίησης της επιμόρφωσης των υπαλλήλων. Καταρτίζουν προγράμματα επιμόρφωσης των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις προκύπτουσες εκπαιδευτικές ανάγκες, με στόχο να διασφαλίζεται η συμμετοχή κάθε υπαλλήλου σε τουλάχιστον δύο επιμορφωτικές δραστηριότητες κατ' έτος»Με δεδομένο αφενός ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας αποτελούν κατάκτηση για τους εργαζομένους, που τα  συνδικαλιστικά όργανα υποχρεούνται να διαφυλάξουν στο σύνολο των όρων τους και αφετέρου η επιτακτική ανάγκη για επιμόρφωση των συναδέλφων στην περιοχή που διαμένουν και εργάζονται,  καλούμε το ΔΣ της ΟΣΥΑΠΕ να αναλάβει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου όρου της Ε.Σ.Σ.Ε. & Σ.Σ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών (περιορισμένος αριθμός υπαλλήλων, προβλήματα μετακίνησης από και προς την έδρα κλπ)Για την ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις ΕλλάδαςΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Μέλος   Γ.Σ. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Π.Ε. Ηλείας
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Μέλος   Γ.Σ. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Π.Ε. Δράμας
ΙΩΑΚΕΙΜΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Μέλος   Γ.Σ. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Περιφέρεια Αττικής
ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μέλος   Γ.Σ. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Π.Ε. Κυκλάδων


Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΛΩΝ


Ημερομηνία: 10-6-2019ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΛΩΝ

Με δύο μέτρα και δύο σταθμά εξακολουθεί και αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα και για ακόμα μια χρονιά τους αποκλείει από το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2019-2020, που αφορά στους παιδικούς σταθμούς  καθώς και στα ΚΔΑΠ  & ΚΔΑΠ ΜΕΑ. 
Η κυβέρνηση δεν έχει αντιληφθεί ότι το σύνολο των εργαζομένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, έχει αποδεκατισθεί από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές λιτότητας και τα εισοδήματα τους έχουν εξαερωθεί από τις συνεχιζόμενες περικοπές και τη ληστρική αύξηση της φορολογίας.
Η κυβέρνηση δεν έχει αντιληφθεί ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν αποτελούν τους ευνομούμενους σε μια κοινωνία που διαλύεται, αλλά μέρος αυτής. Αδιαφορεί συστηματικά για τις ανάγκες τους και αγνοεί την αδυναμία για παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία.
Ο αποκλεισμός τους για ακόμα μια φορά από το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» είναι άδικος, αδικαιολόγητος και θα πρέπει να υπάρξει άμεση αποκατάσταση.
Καλούμε την κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι η προσχολική αγωγή πρέπει να είναι προσβάσιμη με τους ίδιους όρους για όλους και ότι υποχρέωση του κράτους είναι να διασφαλίσει τις ίδιες δυνατότητες, με δωρεάν πρόσβαση για όλους τους εργαζόμενους.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΛΩΝ

Για την ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις Ελλάδας

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Μέλος   Γ.Σ. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Π.Ε. Ηλείας
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Μέλος   Γ.Σ. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Π.Ε. Δράμας
ΙΩΑΚΕΙΜΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Μέλος   Γ.Σ. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Περιφέρεια Αττικής
ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μέλος   Γ.Σ. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Π.Ε. Κυκλάδων

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019

Έκδοση Κ.Υ.Α. για την συγκρότηση των ειδικών εκλογικών συνεργείων


Ημερομηνία: 6-6-2019


Προς:
Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

 

Έκδοση Κ.Υ.Α. για την συγκρότηση των ειδικών εκλογικών συνεργείων


Ενόψει των Εθνικών Εκλογών που έχουν προγραμματισθεί, κρίνεται απαραίτητο η άμεση αποστολή εγγράφου στο αρμόδιο Υπουργείο που θα αφορά την δημοσίευση της απαιτούμενης ΚΥΑ περί καθορισμού του αριθμού των συμμετεχόντων στα εκλογικά συνεργία, παράλληλα με την αποστολή του εκλογικού υλικού, τον καθορισμό του τρόπου επιλογής και τον διπλασιασμό των συμμετεχόντων συναδέλφων.
Παράλληλα θεωρούμε ότι θα πρέπει να ζητηθεί και συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο για την ικανοποίηση του αιτήματός μας.
Παρακαλούμε τα μέλη του Δ.Σ. να εγκρίνουν την πρότασή μας, αναπόσπαστο μέρος της οποίας αποτελεί το συνημμένο σχέδιο εγγράφου.Για την ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις Ελλάδας

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Μέλος   Γ.Σ. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Π.Ε. Ηλείας
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Μέλος   Γ.Σ. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Π.Ε. Δράμας
ΙΩΑΚΕΙΜΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Μέλος   Γ.Σ. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Περιφέρεια Αττικής
ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μέλος   Γ.Σ. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Π.Ε. Κυκλάδων

ΣΧΕΔΙΟ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr

Αθήνα  ____/6/2019
Αριθμ. Πρωτ.:___


ΘΕΜΑ :
Έκδοση Κ.Υ.Α. για την συγκρότηση των ειδικών εκλογικών συνεργείων

Ενόψει των Εθνικών Εκλογών που έχουν προγραμματισθεί, κρίνεται απαραίτητο για την έγκαιρη και ομαλή συστηματοποίηση των ενεργειών και εργασιών που απαιτούνται για την προπαρασκευή τους η απαιτούμενη Κ.Υ.Α. που αφορά τον αριθμό των συμμετεχόντων στα ειδικά εκλογικά συνεργεία να εκδοθεί και να δημοσιευθεί  έγκαιρα στο ΦΕΚ και ταυτόχρονα με την αποστολή του εκλογικού υλικού και όχι λίγες μέρες πριν τις εκλογές, όπως έγινε στις πρόσφατες αυτόδιοικητικές εκλογές και ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου (12 ημέρες πριν).
Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται το απαράδεκτο φαινόμενο της άνισης παροχής απασχόλησης, όπου ορισμένοι συνάδελφοι απασχολούνται από την αρχή της αποστολής του εκλογικού υλικού, ενώ οι υπόλοιποι μετά την έκδοση της σχετικής Κ.Υ.Α., δημιουργώντας συνθήκες άνισης παροχής εξοντωτικής υπερεργασίας.
Επίσης στην Κ.Υ.Α. θα πρέπει να καθορίζεται ο τρόπος επιλογής των συναδέλφων που θα μετέχουν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία, ο οποίος θα πρέπει να πραγματοποιείται με όρους διαφάνειας, με διαδικασίες ανοικτές και προσβάσιμες από όλους, ώστε να τεθούν   τα θεμέλια ενός νέου υποδείγματος διοίκησης, μακριά από τις πρακτικές αδιαφάνειας, ευνοιοκρατίας και καλλιέργειας πελατειακών σχέσεων του παρελθόντος.
Σας καλούμε η επιλογή των συναδέλφων για τη συγκρότηση των ειδικών εκλογικών συνεργείων για τις Εθνικές Εκλογές 2019 να πραγματοποιηθεί με κλήρωση από κατάλογο, στον οποίο θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχει το σύνολο των συναδέλφων, εξαιρουμένων προφανώς αυτών που λόγω της συγκεκριμένης υπηρεσιακής τους ιδιότητας (ex officio) κρίνονται απαραίτητοι για τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας, οι οποίοι όμως δεν θα μπορούν να ξεπερνούν το 30% και έως 100 άτομα. Στον εν λόγω κατάλογο θα προστίθενται και οι νέοι κάθε φορά υπάλληλοι. Κάθε υπάλληλος που επιλέγεται για εκλογικό συνεργείο θα εξαιρείται από τον ενιαίο κατάλογο, μέχρι αυτός να εξαντληθεί.
Με τον τρόπο αυτό θα καθιερωθεί για πρώτη φορά μια αδιάβλητη, ισότιμη και διαφανής διαδικασία συγκρότησης των εκλογικών συνεργείων, η οποία αποκλείει τα «δύο μέτρα και δύο σταθμά» και τη συμμετοχή «ημέτερων» ευνοημένων. 
Τέλος σας επαναλαμβάνουμε για ακόμα μια φορά το πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας για διπλασιασμό του μέγιστου αριθμό των απασχολούμενων στα ειδικά εκλογικά συνεργεία και σας καλούμε να κάνετε δεκτό το σύνολο των προτάσεων μας.

Για το Δ.Σ

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

Κατάθεση εξωδίκου στις Περιφερειακές Αρχές για τη μη εφαρμογή της Σ.Σ.Ε. και των Ε.Σ.Σ.Ε.


Ημερομηνία: 30-5-2019


Προς:
Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

 

Κατάθεση εξωδίκου στις Περιφερειακές Αρχές για τη μη εφαρμογή της Σ.Σ.Ε. και των Ε.Σ.Σ.Ε.


Εδώ και ένα χρόνο περίπου η Ομοσπονδία μας έχει υπογράψει Ε.Σ.Σ.Ε. και Σ.Σ.Ε. και παρόλα αυτά σε πολύ λίγες Περιφέρειες έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες αποφάσεις. Αυτό οφείλεται είτε επειδή οι Διευθυντές δεν αποστέλλουν τις εισηγήσεις τους, είτε επειδή οι Περιφερειάρχες δεν εκδίδουν τις απαιτούμενες αποφάσεις καθορισμού των δικαιούχων. Σε κάθε περίπτωση την αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι Περιφερειακές Αρχές.
Με δεδομένο ότι η Σ.Σ.Ε. και οι Ε.Σ.Σ.Ε. αποτελούν κατάκτηση για τους εργαζόμενους και είναι δεσμευτικές για τους εργοδότες, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η εργοδοτική αυθαιρεσία απέναντι στο σύνολο των μελών της Ομοσπονδίας μας, προτείνουμε προς το Δ.Σ. τη λήψη απόφασης για την κατάθεση εξώδικου προς τις Περιφερειακές Αρχές για την μη εφαρμογή της Σ.Σ.Ε. και των Ε.Σ.Σ.Ε.,


Για την ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις Ελλάδας

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Μέλος   Γ.Σ. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Π.Ε. Ηλείας
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Μέλος   Γ.Σ. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Π.Ε. Δράμας
ΙΩΑΚΕΙΜΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Μέλος   Γ.Σ. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Περιφέρεια Αττικής
ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μέλος   Γ.Σ. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Π.Ε. Κυκλάδων