Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022

Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις Άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για τους συναδέλφους των Περιφερειών

 

 

 Blog: http://syspeirosh.blogspot.gr

email: syspeirosh@gmail.com

Ημερομηνία: 21-10-2022

 

Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις

Άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για τους συναδέλφους των Περιφερειών

 

 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει για τις Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις (Ν. 4843/21 μέρος ΣΤ), αρμόδιες αρχές για τη διεξαγωγή τους είναι η  Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών,  η αδειοδοτούσα αρχή, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών,  τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΕ) και  οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές.

Η διαδικασία των περιβαλλοντικών ελέγχων, για όσους συμμετέχουν σε αυτές, είναι η ίδια ανεξαρτήτως της υπηρεσίας που υλοποιεί τον έλεγχο, δηλαδή τόσο οι υπάλληλοι του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος όσο και οι συνάδελφοι των Περιφερειών που εκτελούν αντίστοιχους ελέγχους έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες, δεν έχουν όμως τις ίδιες οικονομικές απολαβές, παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις διεκπεραιώνουν το μεγαλύτερο μέρος επί του συνόλου των επιθεωρήσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 4647/2019 στους επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που διενεργούν ελέγχους στο πλαίσιο της αποστολής αυτών, καταβάλλεται ελεγκτική αποζημίωση ύψους τριάντα (30) ευρώ ανά ημέρα ελέγχου και μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως. Η ελεγκτική αποζημίωση δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών των δικαιούχων αυτής, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και στους περιορισμούς των ορίων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α ́ 176).

Όπως γίνεται αντιληπτό αυτή η διάκριση δεν μπορεί να υφίσταται και θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη προσέγγιση για το σύνολο των υπαλλήλων που έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αρμοδιότητες  και να χορηγείται σε όλους όσους συμμετέχουν σε περιβαλλοντικούς ελέγχους, ανεξαρτήτως ειδικότητας, το ποσό των 30 € ανά έλεγχο, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγείται και στους Επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

 

 

------------------------------------ // ------------------------------------

 

Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Καμία μεταφορά αρμοδιοτήτων προς την Αυτοδιοίκηση δεν νοείται χωρίς και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων

 


 Blog: http://syspeirosh.blogspot.gr

email: syspeirosh@gmail.com

Ημερομηνία: 25-5-2022

 

 

Καμία μεταφορά αρμοδιοτήτων προς την Αυτοδιοίκηση δεν νοείται 

χωρίς και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων

 

Η κυβέρνηση συστηματικά μεταφέρει αρμοδιότητες στις Περιφέρειες χωρίς την μεταφορά αντίστοιχων πόρων, όταν μάλιστα η υποστελέχωση των Υπηρεσιών μας είναι τραγική.

Με τον Ν. 4849/21 (ΦΕΚ 207 Α/5-11-2021) οι Περιφέρειες ορίζονται αρμόδιες αρχές και φορείς λειτουργίας των κυριακάτικων αγορών (άρθρο 34), αρμόδιες αρχές για την ανάπτυξη των ειδικών θεματικών αγορών (άρθρο 42) και αρμόδιες αρχές για το πλανόδιο εμπόριο (άρθρο 53)

Με το άρθρο 28 του Ν. 4933/22 (ΦΕΚ 99 Α/20-5-2022) οι Περιφέρειες ορίζονται ως αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση της προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών και θέσεων στις λαϊκές αγορές, την έκδοση, τη χορήγηση και την ανανέωση αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά και την παραχώρηση των νέων θέσεων δραστηριοποίησης σε κάθε λαϊκή αγορά, τη μεταβίβαση της άδειας και των θέσεων δραστηριοποίησης πωλητή, για το σύνολο των λαϊκών αγορών.

Όλες οι αναφερόμενες αρμοδιότητες μεταφέρονται για να ασκηθούν από τα τμήματα Εμπορίου, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι στελεχωμένα με ελάχιστους υπαλλήλους, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει οποιαδήποτε πρόβλεψη για την στελέχωσή τους με προσωπικό και μέσα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται ολοκληρωμένα στις αυξημένες ανάγκες εκτέλεσης των νέων αρμοδιοτήτων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το άρθρο 102 (παρ. 5) του Συντάγματος  αναφέρει ότι «κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικό ή περιφερειακά όργανα του κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων».

Επίσης ως ένα ακόμα αστείο μπορεί να θεωρηθεί η δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα από το βήμα του Olympia Forum II, ότι «η μεταφορά αρμοδιοτήτων προς την Αυτοδιοίκηση δεν νοείται χωρίς και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων»

Ο συνεχιζόμενος εμπαιγμός των Κυβερνήσεων με τις αλλεπάλληλες μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο, το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να υποβαθμίζουν συνειδητά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, και να θέτουν τους συναδέλφους υπόλογους σε ευθύνες που αντικειμενικά δεν μπορούν να διαχειριστούν.

 Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη μεταφορά προσωπικού σε εθελοντική  βάση και στην πρόληψη μόνιμου προσωπικού με σταθερές σχέσεις εργασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες μεταφερόμενες αρμοδιότητες και η τραγική υποστελέχωση όλων των υπηρεσιών μας.

--------------------- // ---------------------

 

Τρίτη 3 Μαΐου 2022

Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα είναι οι χειρότερα αμειβόμενοι φτάνει πια …αυξήσεις τώρα

 

 Blog: http://syspeirosh.blogspot.gr

email: syspeirosh@gmail.com

Ημερομηνία: 3-5-2022

 

 

οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα είναι οι χειρότερα αμειβόμενοι

φτάνει πια …αυξήσεις τώρα

 

Η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, αφού για πρώτη φορά αυτοί υπολείπονται των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, μετά την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού. Αύξηση  η οποία έτσι και αλλιώς  ήταν ελάχιστη και δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων.

Πιο συγκεκριμένα ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα είναι 713 € που καταβάλλεται 14 φορές το χρόνο, αφού δεν έχουν καταργηθεί τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, καλοκαιριού, δηλαδή 9.982,00 € το χρόνο που σε μηνιαία αναγωγή προκύπτουν 831,8 € για τον κατώτατο μισθό. Στο δημόσιο τομέα ο εισαγωγικός μισθός είναι 780,00 € που καταβάλλεται 12 φορές το χρόνο, αφού έχουν καταργηθεί τα δώρα Χριστουγέννων Πάσχα καλοκαιριού, δηλαδή 9.360,00 το χρόνο, που σε μηνιαία αναγωγή παραμένουν 780,00 €.

Η μηνιαία διαφορά των 51,8 € μεταξύ του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα και του εισαγωγικού βαθμού στο δημόσιο, αποτελεί μια μεγάλη αδικία για το σύνολο των εργαζομένων του δημοσίου και μία κατάφορη παράβαση των διατάξεων του Ν. 4093/2012 που αναφέρει ότι «Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο».

Πέρα των μαθηματικών της συγκριτικής φτώχιας μεταξύ των εργαζομένων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα το κυρίαρχο ζητούμενο είναι το σύνολο των εργαζομένων να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του, μέσα από την εργασία του. Τα τελευταία χρόνια, με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, καθημερινά το επίπεδο της διαβίωσής μας ολισθαίνει όλο και πιο χαμηλά και η φτωχοποίηση μας είναι πραγματικότητα.

Απαιτούμε και διεκδικούμε:

1.    Αυξήσεις στους μισθούς μας, άμεσα, τουλάχιστον ίσες με την αύξηση του ΑΕΠ και του πληθωρισμού

2.    Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης

3.    Ξεπάγωμα του Μισθολογικού Κλιμακίου της διετίας 2016 – 17

4.    Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ

5.    Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού

6.    Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Καμία περικοπή του.

7.    Ουσιαστικό έλεγχο της αγοράς για την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας

8.    Κατάργηση του ΦΠΑ και δραστική μείωση έμμεσων φόρων στα είδη πρώτης ανάγκης, στην ενέργεια.

------------------------------------ // ------------------------------------